top of page

דן זקהיים

נולד בישראל, 1958. למד באוניברסיטת קונקורדיה, מונטריאול, 1979-1982.

פעל בקנדה ובישראל, בתחומי הפיסול, המיצב, המיצג והווידאו.

בשנת 1988 היה בין מייסדי עמותת מקלט 209 לקידום האמנות הבינתחומית בישראל. 

נפטר בשנת 1993. להנצחת זכרו, ב-1994 נקראה העמותה על שמו.

 

עבודות של דן זקהיים בקטלוג

 

נינג'י הג'ינג'י, בתוך: תכנית מס' 1, 1988

נמשים שמנים במרום, בתוך: תכנית מס' 2, 1989

דני דין נע ונד, בתוך: תכנית מס' 3, 1990

הוד ההעדר, בתוך: ראש דאדא, 1991

חיים-חיים, עבודה משותפת עם תמר רבן, 1993

 

 

לאתר של דן זקהיים:

Danzakhem.com
 

 

 

bottom of page