top of page

ארכיון מקלט 209 לאמנות המיצג

 

הקטלוג מהווה תמצית של החומרים שקיימים בארכיון מקלט 209 לאמנות המיצג. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר כדי לקבל מידע נוסף, ולבקר בארכיון בתיאום מראש כדי להכיר את החומרים המלאים.

נודה מאוד לכל מי שיעביר לנו חומרים נוספים לגבי השנים הראשונות לעמותה, שרוב התיעוד לגביהן אבד בשרפה בבית מרכזים ב-2003 ואנו במאמץ מתמיד לשחזורו.

 

miklat209@gmail.com

דן זקהיים, מתוך "הוד ההעדר", 1991

קטלוג דיגיטלי חי ונושם

מטרת הקטלוג הדיגיטלי לראות ולהראות את מכלול הפעילות האמנותית מאז הקמת עמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים ועד היום; לפרוט לפרטים ולהביא אל הזירה הפומבית של המידע עשייה אמנותית רבה,

שחלקה אולי אינה מוכרת מספיק. 

הקטלוג נוצר מתוך מודעות עמוקה לחשיבות התיעוד של עבודות בנות חלוף, עבור הזיכרון הקולקטיבי של האמנות הישראלית ועבור המחקר. הקטלוג ממשיך לצמוח ולהתעדכן במהלך הזמן, כאשר הפלטפורמה הדיגיטלית מאפשרת לנו להוסיף מעת לעת חומרים ארכיוניים כמו גם חומרים חדשים.

ישנן שלוש דרכים מרכזיות לקריאה ושימוש בקטלוג: 

לפי נושא: חמישה פרקים, או נושאים, מוצגים בדף הבית בסדר כרונולוגי, אשר כל אחד מהם מתמקד

במהות או היבט מסוים של הפעילות לאורך השנים.

כניסה לכל אחד מן הנושאים, מדף הבית או מסרגל

הלשוניות, תאפשר מבט מפורט על הנושא שנבחר.

לפי שנה: דרך אחרת לניווט בקטלוג, היא בעזרת

רשימת השנים שמשמאל בדף הבית. לחיצה על שנה מסוימת, תפרט את הפרויקטים שהתרחשו בשנה זו, ותאפשר מבט על האופן הבו-זמני שמאפיין את המציאות, בה מתערבבים התהליכים והחומרים ומתרחשים במקביל.

חיפוש חופשי: מאפשר לחפש אמן מסוים או פרוייקט מסוים, וכל דבר נוסף שעולה על דעתכם. 

 

הקטלוג נערך לצרכי תיעוד ומחקר של אמנות המיצג בישראל. עשינו כמיטב יכולתנו לאתר את מירב הקרדיטים וההרשאות המתאימות לשימוש בחומרים. עם זאת מידע רב אבד בשריפה, וגם במקרים נוספים לא תמיד עלה בידינו לאתר את כל הנוגעים בדבר. מוזמנים לפנות אלינו בכל בעיה, ונשמח לתקן.

 

קונספט: מיכל שרייבר ורן נחמיאס

עריכה ומחקר: מיכל שרייבר

בניית הקטלוג: רן נחמיאס

עיצוב גרפי: קורי דיזיין

 

פרסום ראשון: 2016

בסיוע מועצת מפעל הפיס לתרבות ולאמנות

 

תודה לכל אנשי הצוות שהניעו את גלגלי עמותת מקלט 209 לאורך השנים, אנשים יקרים, מסורים ויצירתיים שאיפשרו את הפקתן והצגתן של עבודות האמנות שמופיעות בקטלוג. תודה מיוחדת לצוות במת מיצג 2015: היא לי פרידברג, כנרת חיה מקס, רן נחמיאס, בני קורי, רז בדו

 

עמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים

ניהול אמנותי: תמר רבן

בתמיכת משרד התרבות והספורט, עיריית תל אביב, עיריית חיפה

bottom of page