בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Amplifier

Between bare plywood walls run seven female figures, members of Ensemble 209, appearing suddenly and then disappearing with the slam of a door, moving along the stealthy line between reality and fiction. The background reveals their efforts in producing a play by Anton Chekhov – "The Cherry Orchard". The events onstage are entirely permeable to daily life through Israeli radio broadcasts played in real time to the exhibition space, a form of raw materials used by the seven performers in their work. Between the "theatre" of the radio station and the theatre on stage there exists a tension, the unease of two fabricated realities through which a complex image of daily Israel life emerges. The Ensemble creates a very physical world of stage, a place both visually and audially rich, existing in the gaps between theatre and reality, and between the private and collective existences. A digital clock on the ceiling juxtaposes the time of the fictitious event against that of concrete time, always on the alert for the next news bulletin.

 

A work by Guy Gutman and Ensemble 209

 

Year: 2008-12

Venue: Performance Art Platform, Central Bus Station, Tel Aviv

Participating artists: Vered Arni, Gina Ben david, Haya Bershinsky Segalis, Kineret Max, Tami Lebowitz, Yana Fridman, Tamar Kristisyashwili.