top of page

 

 

,

 

 

 

 

אמנים בבמת מיצג 

 

לאחר הקמת אנסמבל 209 עלה הצורך לעבור לבית שיאפשר גדילה וצמיחה.במהלך שנת 2001 נפרדה העמותה מהמקלט הקטן, והקימה בבית מרכזים בדרום תל אביב את במת מיצג, חלל מרווח שהגשים את חזון המרכז האמנותי עליו חלמו מקימיה עוד בשנים הראשונות. 

לאחר תקופת פעילות קצרה, נשרף בית מרכזים. היתה זו מכה קשה, ואובדן של חומרים אמנותיים וארכיוניים שאין להם תחליף. אך העמותה צלחה את המשבר ובמת מיצג הוקמה מחדש בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב.

בבמת מיצג נוצרו, בנוסף לאנסמבל ולסדנה שנתית לאמנות המיצג, אפשרויות תצוגה והשתתפות עבור אמנים פעילים. לאורך מספר שנים אינטנסיביות, הופיעו אמנים רבים, ותיקים וצעירים, מישראל ומחו"ל, בתכניות חודשיות שהיוו במה ומעבדה, ובאירועי מיצג שזימנו הרחבה של אפשרויות הפעולה האמנותית. בהמשך התמזגה פעילות זו ברובה אל פסטיבל זז הבינלאומי לאמנות מיצג.

 

פרק זה ממפה את פעילות האמנים שהציגו את עבודותיהם בתכניות חודשיות ובאירועי מיצג שיזמה במת מיצג.

bottom of page