בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Cookies

The performance "Cookies" by Ensemble 209, designed specifically for a small group, includes a series of actions that resemble associative poetry. Evident throughout is the focus on foodstuffs and cookie baking (along with the computer-related definition of "cookie"). Words derived from each of the letters in the word "performance" delineate a sequence of actions that address the body, objects, foods, communication with the audience and more. The poetic situations and absurdities create a flurry of events – a kind of poetry game that is unpredictable and imagination inspiring, with sound effects and stunts providing an essential part of the action. This work was created as one of a series by Tamar Raban titled LEPP (meaning a performance class in English and performance of an English class), a project that establishes a lexicon of performance statements.

 

A work by Tamar Raban and Ensemble 209

 

Year: 2008

Venue: Roulette, New York (the UMAMI Food and Art Festival); Performance Art Platform, Central Bus Station, Tel Aviv

Participating artists: Efi Ben-David, Guy Gutman, Haya Barsinski Segalis, Hili Fridberg and Tamar Raban

Music: Guy Gutman