top of page

ראש דאדא

בתערוכה "ראש דאדא" הוזמנו אמני מקלט 209 ליצור תערוכה במוזיאון ינקו דאדא בעין הוד. הם יצרו סביבות פיסוליות שנבנו במיוחד לחלל המוזיאון, מורכבות מאוביקטים ומעבודות וידאו, שקיבלו משמעות נוספת כאשר התקיימו בתוכם מיצגים. התערוכה הדגישה את הקשר בין המיצג והאובייקטים, כאשר לאובייקטים מעמד עצמאי, אך המיצג אינו יכול להתקיים בלעדיהם. אלמנט טקסי שמאני בלט בכל המיצגים, ויצר הקשרים בין ההתרחשויות השונות, שהתרחשו בחללים נפרדים, בזמנים שונים ובתוך עולם דימויים נפרד. 

 

זמן: 1991

מקום: מוזיאון ינקו דאדא, עין הוד

אמנים משתתפים: דן זקהיים, תמר רבן, ענת שן

 

אצרת: רעיה זומר

 

 

bottom of page