בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Dada Head

In "Dada Head" the Shelter 209 artists were invited to prepare an exhibition for the Janco Dada Museum in Ein Hod, and they decided to create sculptural environments designed specifically for the museum space, an array of objects and video works that were imbued with additional significance when performances were carried out amongst them. This exhibition underlined the links between performance and exhibits, as the included objects had an independent presence but the performance could not have been carried out without them. A shaman-like ceremonial element was particularly evident, establishing connections between various events occurring in different spaces, different times, and within distinct worlds of imagery.

 

Year: 1991

Venue: Janco Dada Museum, Ein Hod

Participating artists: Dan Zakhem, Tamar Raban, Anat Schen

Curator: Raya Zommer