top of page

דינג דונג - מערכה ראשונה

לעיני הצופים נרקם עולם, שנראה לעתים כגילום ריאליסטי של העולם הכפרי המתואר במחזה "בית ברנרדה אלבה" פדריקו גרסיה לורקה, ולעתים כהתרחשות ממשית וחשופה, שאין לה דבר עם אשליית התיאטרון. במופע זה פועלים המשתתפים בתור עצמם כאן ועכשיו, מבצעים את הטקסט הפואטי המתורגם של המחזה, אך מערבבים לחלוטין את סדרו המקורי. פעולת ההגייה מודגשת, משובשת, לעתים שבורה. מלאכות היומיום, השאובות מעולמו של המחזה, מיתרגמות לשפת הפעולות של אמנות המיצג – כמגוון של מחוות וטקסים מבוצעים בקפדנות, בחזרתיות, לעתים באופן אבסורדי וחסר היגיון. הקהל חווה מקרוב את המאבק המתמיד בין הסדר המוקפד לבין היצרים המבעבעים מתחת לפני השטח. 

 

יצירה של תמר רבן עם אנסמבל 209

 

זמן: 2013-2010

מקום: במת מיצג בתחנה המרכזית החדשה, תל אביב

אנסמבל 209: גיל בן עברי, מיכל הרנר רוזנמן/נטלי צוקרמן, שרית טלמור, חיה ברשינסקי, כנרת חיה מקס, יאנה פרידמן, תמר קריסטיסיאשוילי, תמר רבן, מיריי שנאן

 

bottom of page