בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Dinner Dress – Debating Dora

In the second segment of Tamar Raban's trilogy, 24 people were invited to participate in the performance, dining on a 5-course meal over Raban's "dress", listening to stories about Dora, the artist's mother, whose name was also tied to the famous figure of Freud's patient Dora. Personal memories, historical references, and an aesthetic and multi-medium sensory experience formed the foundation for an intimate meeting that enveloped the audience and impacted their every sense. A chef cooked the food on site, the musician Ilan Green prepared the sounds, and artist Pnina Reichman embroidered sentiments of love from Raban's hair, while artist Buky Grinberg played host with his typical charisma and humor.

 

A work by Tamar Raban

Year: 1997-2003

Venue: Vienna Festival, Zurich, Kampnagel Theatre in Hamburg (1997); Shelter 209 (1997-98), Performance Art Platform in Merkazim House, Israel Museum of Art (2003)

Participating artists: Tamar Raban, Buky Grinberg, Zachi Bukshester\Daniel Zach, Ilan Green, Pnina Reichman

Running: Shimon Avny