top of page

טרילוגיית השמלות

 

לאחר פטירתו של דן זקהיים ב-1994, ממשיכה תמר רבן את דרכה של העמותה. בנוסף לפעילות של לימוד ויצירה בחלל המקלט ברמת אביב, רכב מקלט 209 מוגדר ומאובזר כחלל אמנות נייד, ויוצא לפעול באתרים שונים.

ליבה של תקופה זו, היא טרילוגיית השמלות, סדרת עבודות שיוצרת רבן בנושא שמלה, בהשתתפות הרכבים משתנים של יוצרים מתחומים מגוונים, לאורך השנים 1995-1999. עבודות אלה הופקו בשיתוף עם פסטיבלים בישראל ובחו"ל, הוצגו במקומות שונים בארץ ובעולם, וכמובן במקלט בו נוצרו.

תקופה זו מגשרת בין הפעילות המשותפת של השנים הראשונות, לבין מימוש החזון המשותף של מרכז לאמנות המיצג, בהמשך הדרך. 

 

פרק זה מפרט את שלושת חלקי טרילוגיית השמלות: "כחור", "דינר דרס - דיבורים על דורה" ו"ספר הלא - ההצגה של איוואן".

bottom of page