בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

The Dress Trilogy

 

Dress Trilogy After the passing of Dan Zakheim in 1994, Tamar Raban continued with the work of the Foundation. In addition to teaching and art work activities held in the Shelter premises in Ramat Aviv, the Shelter 209 vehicle was designated and outfitted as a mobile art space, roaming to other sites to extend art activities far and wide. At the heart of this period stands a series of works titles the – Dress Trilogy, a series of works that Raban creates around a dress with changing ensembles of participating artists from various mediums. These works, produced in the years 1995-99, were a collaboration with festivals from Israel and around the world, and were exhibited in various places worldwide, beginning with the Shelter which had promoted their conception.

 

This period links the collaborative nature of work typifying the early years, and the realization of a joint vision of the Performance Art Platform that would soon be established.

 

This chapter presents the three Dress Trilogy segments: "Kahor-S/Bubblue", "Dinner Dress - Debating Dora", and "The No Book - Ivan's Play".