top of page

 

ב-1988 הזמינה תמר רבן את אמני המיצג דן זקהיים ז"ל וענת שן, להעלות יחד ערב מיצגים בסטודיו שלה במקלט עירוני מס' 209 ברמת אביב. הצלחתו של הערב הראשון הניעה את השלישיה להמשיך את הפעילות, ובהמשך הדרך להקים את עמותת מקלט 209 לקידום האמנות הבינתחומית בישראל.

לאורך מספר שנים יצרו שן, רבן וזקהיים, יחד עם אמנים אורחים ושותפים ליצירה, סדרת אירועי אמנות בינתחומיים במקלט ובאתרים אחרים. בנוסף לפעילותם האמנותית, לימדו ויזמו הרצאות בתחום האמנות הבינתחומית.

עם עזיבתה של שן, רבן וזקהיים המשיכו בפעילות. מותו בטרם עת של זקהיים, חותם את התקופה ואת אופן הפעילות השיתופי שאפיין אותה. להנצחת זכרו, נוסף שמו לשם העמותה.

 

פרק זה של הקטלוג סוקר את פעילותה האמנותית של העמותה בשנותיה הראשונות.

 

שנים ראשונות

bottom of page