בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

1/8

 

In 1988 Tamar Raban invited performance artists Anat Schen and the late Dan Zakheim to jointly produce an evening of performances in her studio at municipal Shelter No. 209 in Ramat Aviv. A successful first evening prompted the trio to continue their activity, and later on to establish the 209 Shelter for the Advancement of Interdisciplinary Art in Israel non profit organization.

Over a number of years, along with guest artists and partners, they created a series of interdisciplinary art events at the shelter and several other sites. In addition to their artistic activities, Schen, Raban and Zakheim taught and initiated interdisciplinary art lectures.

With Schen's departure, Raban and Zakheim continued the activity. The untimely death of Zakheim, marks the term and the collaborative activity manner which characterized it. In commemoration, his name was added to the association' name.

This chapter of the catalog reviews the artistic activity of the association in its early years.

 

Early years