top of page

אנסמבל 209

 

לאחר טרילוגיית השמלות שיצרה עם שותפים, פנתה רבן להקמת מסגרת קבועה של אנסמבל בעמותה. ב-2001 התכנסה קבוצה של יוצרים מתחומים שונים ליצירת המופע הראשון של האנסמבל בפסטיבל ישראל. מאז ועד היום מעלה אנסמבל 209 מופע חדש מדי שנה, בהרכבים משתנים של משתתפים בגילאים שונים, בעלי רקע תרבותי מגוון ואף כאלו הנחשבים כבעלי לקויות שונות. מופעיו הם פעולות המתרחשות כאן ועכשיו, תוך התייחסות לקהל האורח כאל חלק מהותי מהיצירה. האנסמבל מבקש לפעול באזורי דמדומים גיאוגרפיים, פוליטיים ומנטליים, תוך בחינת גבולותיה של שפת המופע וניסיון להתאימה למציאות העכשווית. כל יצירה היא פיסת חיים שלמה, בעלת הקשרים אישיים וקהילתיים, מקומיים וגלובליים. רבים מן היוצרים שנטלו בו חלק, המשיכו ופעלו באופנים מגוונים בשדה האמנות.

אנסמבל 209 מוכר ונתמך כקבוצת תיאטרון על ידי מינהל התרבות.

 

פרק זה מציג את כל עבודות אנסמבל 209 בהנהלתה האמנותית של תמר רבן.

bottom of page