top of page

עבודה זרה

מיצג-סיור בו מציעים אמנים חברי האנסמבל, מפגש אחר עם המרחב של התחנה המרכזית החדשה, משכנה של במת מיצג. באמצעות שיטוט בעולם רב-תרבותי ומרתק זה, האמנים מציעים מבט פתוח ומכיל על הסביבה האנושית המורכבת, המתקיימת בתוך עולם צר של דעות קדומות ופחדים. הם מסבים את תשומת הלב לקיום של חברה לא מוכרת, אך בה בעת כה דומה. עם מי אפשר להזדהות כאן? עם אלו שנזנחים? עם אלו שמזניחים? עם בעלי האינטרסים הכלכליים והלאומיים? עם בני אדם כיחידים או כקבוצה? עם הרב-תרבותיות? עם הבין-תרבותיות? עם האין-תרבותיות? ומה זו בכלל תרבות? באמצעות מפגש ישיר ומפתיע, העבודה מציגה שאלות על אדריכלות, אורבניות והיסטוריה, ועל תפקיד האמנות בכל אלו. הסיור מתחיל ומסתיים בבמת מיצג.

 

יצירה של אנסמבל 209

 

זמן: 2012 ואילך

מקום: התחנה המרכזית בתל אביב

משתתפים: תמר רבן, גיא גוטמן, כנרת חיה מקס, בני קורי, ליאת עזרא, רן נחמיאס

 

5 קטעי וידאו מתוך עבודה זרה, ראיונות בהם חמישה מהעובדים הפועלים בתחנה המרכזית מציגים את עצמם, דקה לכל משתתף. 

bottom of page