בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Installation-documentation-performance+

The exhibition "Installation-documentation-performance+ " was exhibited in Shelter 209 after the death of Dan Zakheim, and dealt with a reprocessing of documentary materials from past performances. It included three installations, and a corner for reading and introspection. Viewers were asked to stay on as visitors, to sit and review the documentary materials of the Shelter and experience the installations. Schen presented paintings of mandalas that incorporated drawings and collages made of documentations of her own performances. Raban presented her work desk, with documents and objects related to performances, and hosted viewers as part of her work. Carol Godin, Zakheim's widow, presented personal viewing and listening stations that screened images of Zakheim's performances, along with soundtracks and a monitor that projected videos of his works.

 

Year: 1994

Venue: Shelter 209, Tel Aviv

Participating artists: Tamar Raban, Anat Schen and Dan Zakhem (presented by Carol Godin)