top of page

מפגשי אמן 2015

לאורך שנת 2015 מתקיימת בבמת מיצג סדרת מפגשי אמן ביוזמת כנרת מקס, שבכל אחד מהם סיפרו שני אמנים על דרכם האמנותית. המפגשים היוו חלק מתוכנית הלימודים של הסדנה השנתית, וגם נפתחו לקהל הרחב. המפגשים סיפקו  מבט על דרכם האמנותית של אמנים שונים מאוד, שכולם עברו כברת דרך משותפת - ארוכה או קצרה - עם עמותת מקלט 209.

 

זמן: 2015

מקום: במת מיצג בתחנה המרכזית החדשה

אמנים משתתפים:

יעקב חפץ, מיריי שנאן, בני קורי, שחר מרקוס, ענת שן, נורית איזק, ליאור קריאל, טל אלפרשטין, כנרת מקס, מיכל שרייבר

 

bottom of page