top of page

חיים חיים

ב-1993 הוזמנה מקלט 209 להציג בגלריה בבורוכוב בתל אביב. רבן וזקהיים, שהמשיכו בניהול העמותה לאחר פרישתה של שן, החליטו להציג את ניהול העמותה כפעולה אמנותית משותפת. בתערוכה "חיים-חיים", הם יצרו בחלל הגלריה שתי עמדות עבודה משרדיות מאובזרות. מוניטורים הקרינו את השיחות שערכו ביניהם כהכנה לתערוכה. המבקרים בחלל יכלו לצפות בזקהיים וברבן עושים את עבודת ניהול העמותה ולשוחח עימם. אובייקטים שהצטברו, כגון פקסים ששלחו להם אמנים וצילומי פולארויד של המבקרים, העידו על הפעילות והוצגו באירוע נעילת התערוכה. 

 

זמן: 1993

מקום: הגלריה בבורוכוב, תל אביב

אמנים משתתפים: דן זקהיים, תמר רבן

 

אוצרת: אילנה טננבאום

 

 

bottom of page