בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Live Life

In 1993 the Shelter 209 team were asked to present a work in the Gallery at Borochov, Tel Aviv. Raban and Zakheim, who continued their management of the Foundation after Schen's departure, decided to present this management as a joint artistic action. In the "Live-Life" exhibition they created two office work stations in the gallery, with all the necessary office devices. Monitors presented conversations held between them in preparation for the exhibition. Viewers could observe Zakheim and Raban going through their daily office work and as managed the affairs of the Foundation. Objects accumulated, such as faxes sent by artists and polaroid photos of visitors, testament to the activity finally presented in the exhibition final event.

 

Year: 1993

Venue: Gallery at Borochov, Tel Aviv

Participating artists: Dan Zakheim, Tamar Raban

 

Curator: Ilana Tanenbaum