בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Mesaprot (Telling)

"Mesaprot" is a performance that was created as a follow-up to the Mitpashtot series, where each week Tamar Raban and Ensemble 209 set forth throughout the New Central Bus Station to expose their work processes to the dynamic public sphere and its influences on them in real time. This work gathers imagery and texts from a period of time in the bus station area, telling and reshaping them into a docu-poetic performance then exhibited in the defined space of the Performance Platform. The performance, also formed in reaction to various Zen adages and both personal and public processes of change, aimed to create an aggregate existence, a resonance more important that its source, an experience without judgment, an encounter without a hint of rebuke – a new and alternative perspective of the space where the Performance Platform had functioned for over a decade.

 

A work by Tamar Raban and Ernesto Levy with Ensemble 209

 

Year: 2015-2016

Venue: Performance Art Platform, Central Bus Station, Tel Aviv