בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Old Wives' Tales

In the performance – " Old Wives’ Tales" Tamar Raban and Ensemble 209 created a sensual artistic environment steeped in imagination and based on fairytales, folklore and popular stories from around the world – primarily Grimm tales, Italian fables, Irish legends and Jewish lore. Interwoven among of these was a connecting thread of female figures – their sexual impulses, fears, plots, strengths and social roles. Viewers were exposed to a semi-real, semi-fantastical world – a kind of cinematic screen that transformed into a 3-dimensional, busy and hectic space of consciousness. Along with Tamar Raban, professional actors and performers worked together with disabled participants from the AKIM Foundation, including a child, a chocolatier, a pastry chef and a musician. They told their stories with texts, games and actions, as well as baked goods and chocolate making. Together they created an expanded community, a social microcosms that presents their stories from unusual avenues. The audience, involved every step of the way, became a part of this sensual experience and was also invited to try the sweet products it produced.

 

A work by Tamar Raban and Ensemble 209

Year: 2009-14

Venue: Performance Art Platform, Central Bus Station, Tel Aviv

Participating artists: Yael Even-Zohar, Gina Ben-David ; Daniel Bruk, Lika Bruk, Tamar Cristasyashvili, Yossi Doister, Yana Fridman, Guy Gutman, Tami Lebovits ; Ariela Plotkin, Ram Rahamim, Tamar Raban

Backdrop design: Oren Sagiv