top of page

במת מיצג ברדינג

במסגרת פסטיבל "אמנות הארץ 5", לקחה במת מיצג חלק בתערוכה "הווה עכשיו" (אוצרת: טל בן צבי) שהתרחשה בתחנת הכוח רדינג. שבעה אמני מיצג בליווי האוצר ירון דוד, הגיבו להקשרי התערוכה והחלל, כל אחד בדרכו האישית, בטווח רחב של אמצעי מבע ואופני התייחסות. הפעולות השתלבו במרחב ההומה או השתחלו לתוכו כ"הערה" אנושית, תוך בדיקת מצבים מחזוריים או סטאטיים, גבולות בין זרות ואינטימיות ומתח בין נוכחות והיעדרות. 

בתוך המרחב הציבורי הייחודי של תערוכת ענק, ייצרו הפעולות העצמאיות, תת-מרחב משותף של זמן-אמת. 

פעולת אמני המיצג ברדינג ב-2006, מתקשרת לחקירת הפעולה במרחבים שונים, בתהליך התגבשות פסטיבל זז.

 

זמן: 2006

מקום: תחנת הכוח רדינג, תל אביב

אמנים משתתפים: ליאור קריאל, אירית בלוזר, מירב הדר, מיכל הרנר-רוזנמן, מאיר טאטי, שחר מרקוס, מיכל שרייבר 

 

 

 

 

 

 

bottom of page