top of page

ממיצג למוצג

בתערוכה "ממיצג למוצג", שהתקיימה בגלריה קלישר 5, הוזמנו אמני מקלט 209, רבן, זקהיים ושן, להציג אובייקטים ממיצגים. התערוכה כללה פריטים מתוך עבודות מיצג של האמנים מן השנים שלפני הקמת המקלט, וגם מתוך תכנית מס' 1 שכבר הספיקו להציג במסגרתו. התערוכה עסקה בקשר שבין אמנות המיצג לאמנות הפלסטית, כאשר האובייקטים המורכבים שנוצרו עבור מופעים, זכו לקיום כאובייקטים אמנותיים בפני עצמם. 

 

זמן: 1989

מקום: גלריה קלישר 5, תל אביב

אמנים משתתפים: דן זקהיים, תמר רבן, ענת שן

 

bottom of page