top of page

תכנית מס' 2

לאחר מספר חודשים בהם הוצגה תכנית מס' 1, המשיכה העמותה הצעירה את פעילותה בארגון תכנית מיצגים שניה במקלט. 

תכנית מס' 2, בהשתתפות שבעה אמנים מתחומי המופע השונים, הועלתה מספר פעמים במהלך שנת 1989, וביססה את נוכחות מקלט 209 בשדה האמנות המקומי, כתופעה נמשכת ומתפתחת. גם מתכנית זו לא נותר כמעט תיעוד.

 

זמן: 1989

מקום: מקלט 209 ברמת אביב

אמנים משתתפים: דן זקהיים, תמר רבן, ענת שן, יוסי מר חיים, דוד כהן לוי, צבי מרמלשטיין, עידו אמין

 

bottom of page