בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Program no. 2

After a few months in which Program No.1 was presented, the young Association continued its activities by organizing a second program at the Shelter. ‬

 

Program No. 2, with the participation of seven artists from the different fields of performance arts, was presented several times during 1989, establishing the presence of Miklat 209 as a continues growing phenomenon in the local art field.

No documentation of this program was left intact.

‬‬‬‬‬‬Year: 1989

Venue: Shelter 209 in Ramat Aviv

Participating Artists: Dan Zakhem, Tamar Raban, Anat Schen, Yossi Mar-Haim, David Cohen Levi, Zvi Mermelstein, Edo Amin