בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Program no. 25

Multidimensional performance events were held in the Performance Art Platform to mark 25 years of Shelter 209 Foundation activities, a way to acknowledge both past and present, and reveal the great abundance of projects and motivations that produced them. The chronological summary was presented with video screenings of Zaz Festival works, along with Ensemble performances, a brief documentary and a poster exhibition. Real-time collaborative performances by nine pairs of artists, designed especially for this event, served as a gesture marking cooperation between artists - the starting point of the Foundation in 1988. These were bolstered by greetings extended by Tamar Raban and Motti Mizrahi, performances in their own right.

 

Year: 2013

Venue: Performance Art Platform, New Central Bus Station P

Curator: Michal Shriver