בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Program no. 3

Program No. 3 was created for the 1990 Israel Festival, presented in the Jerusalem Theatre underground shelter, and later in the Ramat Aviv venue of Shelter 209. Here, Zakheim, Raban, and Schen chose to present works they had each developed individually, but in a communal time and place. Each of the works was presented in one space divided into three inner "territories". Rolled screened revealed and obscured one work or another at different times, or all at once. This created a complex, threefold experience of three internal and artistic worlds, where their joint exhibition laid out their connections and contrasts. Viewers simultaneously took in the commonalities and disparities between the three, as well as the intermediary space they created between them.

 

Year: 1990

Venue: Israel Festival, Jerusalem Theatre, Shelter 209 in Ramat Aviv

Participating artists: Dan Zakheim, Tamar Raban, Anat Schen