top of page

רמיקס

"רמיקס" היא הראשונה משלוש עבודות האנסמבל המתייחסות ומציעות פרשנויות יחודיות למחזהו הקלאסי של פדריקו גרסייה לורקה "בית ברנרדה אלבה". במופע זה, דלת חוצצת בין במת מיצג לבין מה שמחוץ לה - גבול המגן על העשייה האמנותית מפני רעש העולם. מפעם לפעם מגיחות המשתתפות במופע החוצה, אל המציאות של התחנה המרכזית, ומדווחות לתוך מיקרופון על מה שראו. החוץ פולש אל חלל המופע ההרמטי, ומערבל את ההתפתחות הדרמטית. בולט המתח בין פנים הבית, שבו נעולות הגיבורות, לבין העולם האורב בחוץ. מערכות של שליטה ודיכוי מתורגמות למערך של יחסים פנימיים: היחסים בין הנשים המופיעות, בין הבמאי לאנסמבל, בין המאמץ הגופני למגבלות הגוף, בין המציאות של במת מיצג למציאות של התחנה המרכזית. המאבק המתמיד עם הטקסט עצמו הופך לדרמה המרכזית במופע.

 

יצירה של גיא גוטמן עם אנסמבל 209

 

זמן: 2012-2010

מקום: במת מיצג בתחנה המרכזית החדשה, תל אביב

אנסמבל 209: ג'ינה בן-דוד, חיה ברשינסקי, תמי לבוביץ, כנרת חיה מקס, יאנה פרידמן, תמר קריסטיסיאשוילי

bottom of page