בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Remix

"Remix" is the first of three ensemble works that reference and provide unique interpretation for the classic play "The House of Bernarda Alba" by Federico García Lorca. Here, a door between the Performance Platform and anything outside it serves as a protective barrier for the art work against the noise of the world. From time to time, the performers peep out into the reality of the bus station, reporting via microphone on what they see. The outside infiltrates the hermetic space of the stage, disrupting its dramatic developments. Tension between the inner space, where our heroines are locked, and the lurking world outside is clear. A system of control and oppression is translated into an array of internal relations: relationships between the women performers, between director and ensemble, between physical strain and bodily limitations, between Performance Platform reality and bus station reality. The constant struggle with the text is transformed into a central drama on stage.

 

A work by Guy Guttman and Ensemble 209

 

Year: 2010-12

Venue: Performance Art Platform, Central Bus Station, Tel Aviv

Participating artists: Vered Arni, Gina Ben david, Haya Bershinsky Segalis, Kineret Max, Tami Lebowitz, Yana Fridman, Tamar Kristisyashwili