בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Telaviva

Throughout the "Ohavim Omanut" (Loving Art) opening season events in 2009, the Performance Platform held an ongoing series of events in the Central Bus Station. The Platform itself presented screening of works filmed prior to the season. The station's public areas, as well as the Levinski Garden, hosted additional performances. Immediately after the event, artists led guided performance tours throughout the station. This range of events reflected a different social and cultural reality that one normally found in culture centers and the lifestyle usually seen in Tel Aviv, allowing participants to discover a new kind of cultural center, one rich and fascinating that raises questions regarding what is mainstream and what is fringe.

 

Year: 2009

Venue: Performance Art Platform, New Central Bus Station, Levinski Garden