top of page

בית רבנדרה אבלה

דירת מגורים בחיפה משמשת זירת התרחשות ייחודית לקיומו של מופע זה, המתבסס על המערכות השנייה והשלישית על המחזה "בית רבנדרה אבלה" מאת פדריקו גרסיה לורקה. הקהל מוזמן לדירה להיות עד למהלכי חייהן ההפכפכים והמפתיעים של בנות הבית, ולהתוודע באופן אינטימי לפעולותיהן היומיומיות, כגון שינה קימה, בישול, ניקוי, צפייה בטלוויזיה, ישיבה מול מחשב, וכו'. הטקסט של המחזה מוצג באופן מפורק ומהווה בסיס ליצירת פעולות, מתוך שאיפה להפוך את המופע למציאות חיים מתחדשת ורלוונטית בכל פעם כאשר הוא מתרחש. המופע, המצוי בתהליך התהוות מתמיד, נולד מתוך חיפוש אחר אופני פעולה המתייחסים לדירה שבה הוא מתקיים ומתוך מעקב אחר פרטים קטנים החבויים בטקסט; ונקשר למציאות החיים של האמניות ולביוגרפיה של תמר רבן, שנולדה בחיפה.

 

יצירה של תמר רבן עם אנסמבל 209

 

זמן: 2014-2011

מקום: דירת מגורים בהדר הכרמל, חיפה

אנסמבל 209: חיה ברשינסקי, כנרת חיה מקס, שרית טלמור/ליאת עזרא, יאנה פרידמן, תמר קריסטיסיאשוילי, תמר רבן, מיריי שנאן

מבקרת: אילנה טננבאום

 

bottom of page