• Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

ספר הלא - ההצגה של איוואן

בחלק השלישי בטרילוגיית המופעים בנושא שמלה שיצרה תמר רבן, הופיעה שמלה המתפקדת כספר. דפיו הכילו סיפורים אוטוביוגרפיים, המתארים את תהליך העבודה על המופע בזמן שהותה של תמר רבן בברלין – עיר הולדתה של אמה, שממנה נאלצה לברוח עם עליית הנאצים לשלטון. הסיפור המרכזי עסק בהזמנתה של רבן על ידי הבמאי הבולגרי איוואן שנייב לגלם בברלין את דמותה של אופליה היהודייה. סיפורה של אופליה השייקספירית הפך להיות סיפורה של בת משפחתה של רבן. הסיפורים המופיעים בדפים הדו-ממדיים הפכו להתרחשות חושית בחלל, שהורכבה מתמונות, אובייקטים, צלילים ופעולות. תנועת הראש בעת הקריאה בספר איזכרה את תנועת הלא, החוזרת על עצמה באופן סיזיפי. תנועת העיון בספר הפכה לתנועה המסמנת איון, והטקסט הנכתב נפרם תוך כדי הקראתו.

 

יצירה של תמר רבן

 

זמן: 2000-1999

מקום: "ערפול" ביאנלה למיצגים (1999), מקלט 209, הזירה הבינתחומית בירושלים, תיאטרון חולון, תיאטרון הבמה בירושלים, Teatri di Vita בולוניה, Kunstlerhaus Bethanien גרמניה, (2002)

משתתפת: דנה תגר (קולו של לארטס: ג'וזף שפרינצק)