בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Under the Sun

The performance "Under the Sun" examined the concept of "toil" as a starting point for performance actions. This concept contains parallel meanings that blur the differences between daily life and art work. In a living space, buzzing with activity, ensemble members execute activities that require physical exertion – actions often feral, intense and Sisyphean while using daily available objects. They create moments of tension, with everyone focused on something they cannot leave lest it crumble and fragment. These strenuous actions often seem absurd and pointless, and they simultaneously establish a kind of sketch in space and sounds that become a form of musical composition. Behind all this are also carried out acts of marking the fleeting passage of time on the back wall, using water. Fundamental concepts of performance art are examined in a live meeting with audiences that change and are each time one-time experiences – even if the world they occur in seems laborious, futile, and in endless repetitive cycle.

 

A work by Kineret Max and Ensemble 209

 

Year: 2014-2016 

Venue: Performance Art Platform, Central Bus Station, Tel Aviv

Participating artists: Nurit Izak, Haya Barsinski, Moran Duvshani, Kineret Max, Liat Ezra, Yanna Friedman, Ram Rachmim

תחת השמש - קדימון