top of page

פסטיבל זז 2009

בפסטיבל זז הבינלאומי לאמנות מיצג 2009 השתתפו אמנים מצרפת, ארה"ב וישראל. אירועי אמנות מיצג התקיימו בתל אביב - בבמת מיצג ובחללי התחנה המרכזית החדשה, ובירושלים - ב"מעבדה" .

הפסטיבל התקיים בשיתוף פעולה עם הבינאלה למיצג "עירפול" של המרכז לאמנות עכשווית.

 

זמן: 2009

מקום: תל אביב, ירושלים

אמנים משתתפים: 

מריה קלארק, ברנרד פרנסואה, Sp38, ז'אן ווגה (צרפת); שלום נאומן (ארה"ב); עינת אלון, נטע אלקיים, ליאור קריאל, אירית בלוזר, אפי בן-דוד, ג'ינה בן-דוד, טובה בירנבאום, יעקב חפץ, יעל ליבמן, שחר מרקוס ואלי ברק, נטלי צוקרמן, בני קורי, רונן שוקר, עומר שיזף, כנרת חיה מקס (ישראל)

 

ניהול אמנותי: תמר רבן

 

 

bottom of page