בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Zaz Festival 2011

The 2011 International Zaz Festival for Performance Arts hosted artists from Mexico, China, the Philippines, Canada, Spain, Italy, the Ukraine, and Israel. Art events and workshops were held in Tel Aviv on the Performance Art Platform and New Central Bus Station, and in Haifa, including the "Tiberius 15" community house, Hagefen House, several locations in Wadi Nisnas, and the German Colony neighborhood.

 

Year: 2011

Venue: Tel Aviv, Haifa

 

Additionally, a special meeting was held was Tamar Raban from Israel, Ahlam Hijazi from Palestine, and Paloma Tores from Mexico.

 

Artistic director: Tamar Raban