בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Zaz Festival 2015

The 2015 International Zaz Festival for Performance Art hosted artists from Thailand, India, Canada, Germany, Slovakia, China, Poland, and Israel. Art events and workshops were held in Tel Aviv in the Performance Art Platform and the New Central Bus Station, and in Haifa, including the Tveria 15 Community Center and Wadi Nisnas.

 

Year: 2015

Venue: Tel Aviv, Haifa

Participating Artists: Monica Nanjunda, Padungsak Kochsomrong (Toi) Shannon Cochrane, Markus Mußinghoff, Rokko Juhász, Yingmei Dian, Paulina Kempisty, Tamar Raban, Ernesto Levy, Ronen Shouker, Miray Shinan, Beni Kori, Shahar Marcus, Nurit Izak, Yaacov Chefetz, Anat Schen, Kineret Haya Max, Dina etiel Gabbay, Sala-Manca (Lea Mauas and Diego Rotman), Eva Dabara, Moran Duvshani, Michal Schreiber, and graduates of the P.A.P. annual performance art workshop: Avigail Arnheim, Raz Bedo, Shanit Yehudayan

 

Artistic director: Tamar Raban