בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Zaz Festival 2017

The 2017 International Zaz Festival for Performance Art hosted artists from Brazil, Greece, India, Germany, Hong Kong and Israel.

Art events were held in Tel Aviv - at the Performance Art Platform and at the New Central Bus, and in Arad - at the Arad Observatory and at the Arad Cultural Center.

Year: 2017

Venue: Tel Aviv, Arad

Participating Artists: 

Antonio Wolff, Jack Holmer, Eduardo Cardoso Amato (Brazil), To Yeuk (Hong Kong), Smitha Cariappa (India), Julia Wirsching (Germany), Dimitris Alithinos (Greece) 

Anat Schen, Ari Teperberg, Tamar Raban & Ernesto Levy,  Tal Alperstein, Shahar Marcus,  Beni Kori, Ronnie Heller, Ruth Eshel, Meir Tati, Kineret Haya Max, Harel Max (Israel)

Adva Weinstein, Yael Finkel,  Shanit Yehudayan, Netta Marom, Motti Dori, Julie Frances Fox, Galia Pavlichenko, Gili Inglis, Ella Solomon, Avigail Arnheim, Miray Shinan (Ensemble 209 - Israel)

Artistic director: Tal Rosen

Artistic Consultant: Michal Schreiber