בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Project Zaz

Project Zaz, as its name implies, was evidence of a sense of wanderlust, the starting point for developing the Zaz Festival. Curator Yaron David brought together a group of artists who had been performing together for years on the Performance Platform during monthly activities and events. He suggested they explore a work process in the changing and unexpected dynamics of various public spaces and geographic locations. In this process, including an ongoing workshop and several additional events, artists set out on a physical and mental experience, each finding their own interpretation for what they underwent. The results were presented in video performance works or real-time performances. This group work prepared the ground for an art project in a festival defined at the core as a center for dynamism and motion.

 

Year: 2006-2007

Venue: Performance Art Platform