בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© המידע בקטלוג הוא מתוך חומרים תיעודיים שנוצרו בעמותת מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, או חומר שהתקבל מידי האמנים עצמם או נאסף ממקורות אחרים. זכויות יוצרים על עבודות האמנות הבודדות הן של האמנים עצמם או יורשיהם. אין לשעתק את היצירות, לפרסמן או להפיצן ללא רשות האמן והעמותה. ניתן לעשות בחומרים שימוש הוגן לצרכי מחקר ולימוד עצמי, תוך מתן קרדיט לקטלוג ולכותבים.

© Materials presented in the catalogue are taken from documentary materials created by Shelter 209 in memory of Dan Zakhem non profit organization, or materials received by the artists themselves or gathered from other sources. Copyrights for individual artworks are held by the artists themselves or their heirs. These materials may not be replicated, published or distributed without the artist and Shelter 209 permission. They may be used freely for the express purpose of research, while citing their source in the catalogue and to contributing authors.

PAP english banner

Zaz Festival

After several years of artist projects, most of which were completed on the Performance Platform, processes of change were set in motion. "Project Zaz" began with an investigation of a group of artists into new venues. Concurrently, relationships were established between Tamar Raban with an ensemble of festival performers abroad. The International Zaz Festival for Performance Arts was on its way.

The festival, conducted each year on the Performance Art Platform in Tel Aviv and additional cities in Israel, hosts participating artists from various countries, including Israel. The essence of the festival is summed up by its name – "Zaz", meaning a living and dynamic action of artists in different arenas, facing different audiences so that they may "move", thrill, touch and conduct art activities in local, contemporary reality. Participation in the festival, for artists and audiences alike, is a journey, a meeting place and living art laboratory. The works exhibited in the festival, some created in real time in response to reality, offers a broad range of avenues of action in performance art.

This chapter presents Zaz Festival activities throughout the years.

Zaz Festival - selected works 2007-2012